راز خشنود سازی و جلب نظر یک مرد متولد تیر چیست ؟

مرد متولد تيرماه شما همانقدر متغيير است كه زنى كه دراين ماه متولد شده است,ولى او را كمى آسانتر مى توان اداره كرد,بشرطى كه به طرز مناسبى با او رفتار كنيد.
ذهن او بيشتر روى حرفه و موقعيتهاى مادىمتمركز است تا تفريحات و سرگرميها.او به آسانى خوشنود مى شود و به دنبال سرگرمى دايمى نمى گردد.اگر شما از جهت فكرى با او برابر باشيد بهتر مى توانيد او را جلب كنيد.او زيبايى را در زنان دوست دارد ولى قطعا كسى را ترجيح مى دهد كه اگر از جهت
ظاهرى به طور معتدلى جذاب باشد,ليكن باهوش,قابل مصاحبت,شوخ و خوش صحبت باشد.
او از بحثهاى ناب لذت مى برد.شما به زودى كشف خواهيد كرد كه او نسبت به چگونگى خلق و خوى شما عكس العمل نشان مى دهد.وقتى به شما خوش مي گذرد خوشحال است و و قتي افسرده هستيد ترشروست.سعى كنيد مطبوع و با توافق باشيد.از موضوعات نامطبوع و بحثهاى سنگين بپرهيزيد.او فهميده تر از آن است كه از تملق آشكار خوشش بيايد,ولى تصديق و تاييد كردنهاى ماهرانه را درباره ظرافتهاى هوشى و فضايلش پذيرا خواهد بود بشرطى كه صميمانه حس كند كه درست و صادقانه است.شما او را درباره چيزهايى كه عميقا گرامى مي دارد مانند عهد و پيمانها,سنتهاى خانوادگى,ارزش تحصيلات و مشابه آن كاملا مصمم خواهيد يافت.عاقلانه است
اگر عقايد خاص او را كشف كرده و با آنها هماهنگى داشته باشيد.

بیشتر بدانیم !!منبع:Hasht.com 

ارسال شده 1397-07-16 توسط فریلیوم ماه تیر 0 1705

مطالب مرتبط

نظری بنویسیدپاسخی بنویسید

شما باید  وارد شده باشید  برای ارسال نظر.

منو

مقایسه 0