چگونه مي توانيد با يك مرد متولد بهمن ازدواج سعادتمندي داشته باشيد؟

شوهر شما اگر كاملا طبيعت بهمن ماهي خودش را دشته باشد,داراي صفاتي شبيه نبوغ خواهد بود.البته اين به آن مفهوم نيست كه او را يك موجود بشري نبوده و يا مرتكب هيچ اشتباهي نمي شود.ولي دانستن اين موضوع اين بردباري رابه شما مي دهد كه خودتان را با چرخشهاي شخصيتي او وفق بدهيد.او داراي قوه تصور زيادي است.باهوش و دور انديش و خلاق است.يك نياز
عميق دروني او را به طرف كاوش كردن و آزمايش كردن و تجربه كردن مي كشاند.مي خواهد هر عاطفه اي را,هر موقعيتي را و هر شخصي را كه با او در ارتباط است,امتحان كند.بگذاريد اين كار را بكند و حتي بيشتر از آن او را تشويق
كنيد.
براي او مشكل است در مورد مسايل شغلي و مالي اهل عمل باشد.البته اين درست است كه او چيزهايي را كه مي توان با پول بدست آورد يا انجام داد دوست دارد,اما خوشش نمي آيد در راه بدست آوردن پول كارهايي را كه برايش
خوشايند نيست انجام بدهد.او بيشتر ترجيح مي دهد وقتش را به خلق كردن چيزي بگذراند.شما مجبوريد تصميمات مشكلي اتخاذ كنيد.او اين آمادگي را دارد
كه وقتش را روي پروژه هايي تلف كند كه معمولا بازده توليدي خوبي ندارد,ولي
هدف او اين است كه كاري بكند تا دنيا را به شگفتي وادارد.قوه هدايت كننده سياره غير معمول وكمي غير عادي اورانوس اكثرا نوابغ مخترعي مانند اديسون
خلق مي كند.شوهر شما ممكن است سرسختانه ايده تا حدودي خطرناكي را گرامي بدارد و آن را به كار بندد صرفا به منظور اينكه دنيا آن را تحسين كند(مانند ليندبرگ).در تمام كوششهاي او احتمالا اين آرزوي پنهاني وجود دارد كه به توده مردم كمك كند,به بشريت يك هديه با ارزش بدهد و يا درد و رنج بشري
را سبكتر كند(لينكلن).
او ممكن است مرتكب اشتباهات مي خندد و بدون توجه به استهزا وعدم تشويق ديگران,در موضع خود پايدار مي ماند.بسياري از اشتباهاتش را بي اهميت مي پندارد و هرگز اعتراض شما در آن مورد را درك نخواهد كرد.درون قلبش او هنوز پسر بچه اي است كه بزرگ نشده است.گاهگاهي شوخيهاي نامناسبي مي كند كه وقتي در مي يابد كار درستي نكرده,مانند پسر بچه كوچكي سرافكنده و فروتن تقاضاي بخشش دارد و انتظار دارد بخشوده شود.
ممكن است او گاهگاهي از زنان ديگر دلربايي بكند و يا رفتارش كمي غير عادي
باشد,ليكن شما مي توانيد به وسيله با محبت بودن و خود محور نبودن,عشق
او را به بهترين وجه حفظ كنيد.بالاتر از همه طبيعت او را بشناسيد و او را همانطور كه هست بپذيريد.

بیشتر بدانیم !!


منبع:Hasht.com

ارسال شده 1397-07-18 توسط فریلیوم ماه بهمن 0 1289

مطالب مرتبط

نظری بنویسیدپاسخی بنویسید

شما باید  وارد شده باشید  برای ارسال نظر.

منو

مقایسه 0