پرفروش ترین ها

دستبند 

دستبند
در صفحه
نمایش 1 - 9 از 20 آیتم
 • 1,493,000 تومان موجود است
  دستبند طلا متولدین خرداددستبند طلا سنگ و جید ماه تولد خرداد. تشکیل شده از یک قاب طلا 18 عیار به وزن 0.600 و یک گوی طلا 18 عیار به وزن 0.410 به همراه سنگ اونیکس نماد خرداد که به طرح یک دو پیکر ساخته شده . این دستبند با مهره های ازجنس سنگ اونیکس به رنگ مشکی براق بافته شده  و قفل ان  بصورت کشویی قابل تغیر سایز هست .⚖️ وزن : 0.700⚜️ جنس سنگ : اونیکس براق
 • 1,493,000 تومان موجود است
  دستبند طلا متولدین تیردستبند طلا سنگ و اونیکس ماه تولد تیر. تشکیل شده از یک قاب طلا 18 عیار به وزن 0.600 و یک گوی طلا 18 عیار به وزن 0.410 به همراه سنگ اونیکس نماد تیر که به طرح یک خرچنگ ساخته شده . این دستبند با مهره های ازجنس سنگ اونیکس به رنگ مشکی براق بافته شده  و قفل ان  بصورت کشویی قابل تغییر سایز هست .⚖️ وزن :0.700⚜️ جنس سنگ : اونیکس براق
 • 1,493,000 تومان موجود است
  دستبند طلا متولدین مرداددستبند طلا سنگ و اونیکس ماه تولد مرداد. تشکیل شده از یک قاب طلا 18 عیار به وزن 0.600 و یک گوی طلا 18 عیار به وزن 0.410 به همراه سنگ اونیکس نماد مرداد که به طرح یک شیر ساخته شده . این دستبند با مهره های ازجنس سنگ اونیکس به رنگ مشکی براق بافته شده  و قفل ان  بصورت کشویی قابل تغییر سایز هست .⚖️ وزن :0.700⚜️ جنس سنگ : اونیکس براق
 • 1,393,000 تومان موجود نیست
  دستبند طلا متولدین شهریوردستبند طلا سنگ و اونیکس ماه تولد شهریور. تشکیل شده از یک قاب طلا 18 عیار به وزن 0.600 و یک گوی طلا 18 عیار به وزن 0.410 به همراه سنگ اونیکس نماد شهریور که به طرح یک خوشه گندوم ساخته شده . این دستبند با مهره های ازجنس سنگ اونیکس به رنگ مشکی براق بافته شده  و قفل ان  بصورت کشویی قابل تغییر سایز هست .⚖️ وزن :0.700⚜️ جنس سنگ :...
 • 1,393,000 تومان موجود است
  دستبند طلا متولدین مهردستبند طلا سنگ و اونیکس ماه تولد مهر. تشکیل شده از یک قاب طلا 18 عیار به وزن 0.600 و یک گوی طلا 18 عیار به وزن 0.410 به همراه سنگ اونیکس نماد مهر که به طرح یک خوشه ترازو ساخته شده . این دستبند با مهره های ازجنس سنگ اونیکس به رنگ مشکی براق بافته شده  و قفل ان  بصورت کشویی قابل تغییر سایز هست .⚖️ وزن :0.700⚜️ جنس سنگ : اونیکس براق
 • 1,393,000 تومان موجود است
  دستبند طلا متولدین آباندستبند طلا سنگ و اونیکس ماه تولد آبان. تشکیل شده از یک قاب طلا 18 عیار به وزن 0.600 و یک گوی طلا 18 عیار به وزن 0.410 به همراه سنگ اونیکس نماد آبان که به طرح یک  عقرب ساخته شده . این دستبند با مهره های ازجنس سنگ اونیکس به رنگ مشکی براق بافته شده  و قفل ان  بصورت کشویی قابل تغییر سایز هست .⚖️ وزن :0.700⚜️ جنس سنگ : اونیکس براق
 • 1 نقد
  1,393,000 تومان موجود است
  دستبند طلا متولدین آذردستبند طلا سنگ و اونیکس ماه تولد آذر. تشکیل شده از یک قاب طلا 18 عیار به وزن 0.600 و یک گوی طلا 18 عیار به وزن 0.410 به همراه سنگ اونیکس نماد آذر که به طرح یک خوشه عقرب ساخته شده . این دستبند با مهره های ازجنس سنگ اونیکس به رنگ مشکی براق بافته شده  و قفل ان  بصورت کشویی قابل تغییر سایز هست .⚖️ وزن :0.700⚜️ جنس سنگ : اونیکس براق
 • 1,393,000 تومان موجود است
  دستبند طلا متولدین دیدستبند طلا سنگ و اونیکس ماه تولد دی. تشکیل شده از یک قاب طلا 18 عیار به وزن 0.600 و یک گوی طلا 18 عیار به وزن 0.410 به همراه سنگ اونیکس نماد دی که به طرح یک خوشه عقرب ساخته شده . این دستبند با مهره های ازجنس سنگ اونیکس به رنگ مشکی براق بافته شده  و قفل ان  بصورت کشویی قابل تغییر سایز هست .⚖️ وزن :0.700⚜️ جنس سنگ : اونیکس براق
 • 1,393,000 تومان موجود است
  دستبند طلا متولدین بهمندستبند طلا سنگ و اونیکس ماه تولد بهمن. تشکیل شده از یک قاب طلا 18 عیار به وزن 0.600 و یک گوی طلا 18 عیار به وزن 0.410 به همراه سنگ اونیکس نماد بهمن که به طرح یک خوشه عقرب ساخته شده . این دستبند با مهره های ازجنس سنگ اونیکس به رنگ مشکی براق بافته شده  و قفل ان  بصورت کشویی قابل تغییر سایز هست .⚖️ وزن :0.700⚜️ جنس سنگ : اونیکس براق
نمایش 1 - 9 از 20 آیتم

منو

مقایسه 0